DÜNYANIN EN ÜNLÜ BÜYÜLÜ ŞEKİL VE SİMGELERİ

En Ünlü Büyülü Değişik Şekiller

    Simge ve şekiller bildiğiniz üzere büyücülük için çok önemlidir. Birçok dinde ve eski kültürde tüm uygulamalar simgelerle yapılırdı. Çünkü evrenin dili çoğunlukla simgeseldir. Ve dünya da bulunan birçok doğal şeye de efsun ve büyü yüklenmiştir. Duru görüye sahip olan insanlarda bunu görürler ve onları kullanarak istenilen büyü ve büyü bozma işlemlerini yaparlar. 

Büyücülük için kullanılan simgelerin kökeni YUNAN FELFESİNE dayanır. 

KARE ŞEKİLLERİN BÜYÜCÜLÜK İÇİN ANLAMI 

   Yunan medyumluğuna dayanır. Ve dört yönü ifade ederler. Kuzey güney doğu batı olarak. Ve yine mikrokozmos ve makrokozmosu birleştirmek için kullanılır. Bilimde Mikrokozmos; insan yaratılışı, makrokozmos; ise evrenin yaratılışı anlamına gelir. 

BEŞ KÖŞELİ YILDIZ HANGİ BÜYÜ SİMGESİDİR 

Bu simge sıklıkla şeytanla bağdaştırılır. Ve yukarı bakan pentegram işareti iyiye aşağıya bakan pentegram işareti kötüye işaret eder. Bu işaretin tarihçesini araştırdığımız zaman Süleyman Krala kadar kökü gider. Ve kötü büyülere kötülüğe karşı koruyan bir büyülü simgedir. 

BÜYÜCÜLÜKTE ÇEMBER 

Simyacılıkta aynı zamanda büyücülükte karşımıza çıkar. Sonsuzluk simgesi anlamı taşır. Ve kendi kuyruğunu ısıran yılanla bağdaştırılır. İblis çağıran veya ruhlarla iletişime geçen birisinin etrafına çember çizilirse o kişiyi gelecek kötülüklerden koruyacağına inanılır. Ve bu büyülü çember içine yine kara büyüden koruyacak BÜYÜLÜ SİMGELER VE HARFLER çizilir. Çizilen çember içine büyülü sözler söylenerek DANS EDİLDİĞİ DE görülmüştür tarihte. 

BÜYÜCÜLÜKTE BELİRSİZ SİMGELER 

Büyücüler belirsiz simgeler kullanmaktan hoşlanırlar. Simya ve astrolojiden geçmiştir. Ya da eskiden yaşamış BÜYÜCÜLERİN KENDİ YARAIMLARINDA Kİ ANLAMSIZ ÇİZİMLERDEN OLUŞMAKTADIR. 

BÜYÜCÜLÜKTE HADİM NE DEMEKTİR 

Hadimler yardımcı ruhlar anlamına gelmektedir. Ve en önemli terim ve simgelerdendir. Dünyadan henüz ayrılmamış ama tam dünyada da olmayan arafta kalmış varlıkları büyü yapma ritüellerinde çağırır ve kullanırlar. Bunlar günlere, saatlere, gezegenlere ait olan varlıklar olabilir. Bu yüzden yapılan büyü de ne kullanılması gerekiyorsa ona göre yardımcı ruhlar çağrılır. 

BÜYÜLÜ TASLAR 

Özel el yapımı olan tasların içine büyülü kelimler ve semboller işlenir. Ve efsunlu sular dökülerek bitkilerin yardımıyla da ritüel yapılmaktadır. 

MEDYUM SEDAT HOCA için 0532 066 39 09 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Arayabilirsiniz...